من وراء النقاب

لبنى حسن Ýí 2010-09-19


mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÏÎáÊ ÓíÏå ÊÑÊÏí äÞÇÈ æ ÞÇáÊ: ÇáÓáÇã Úáì ãä ÃÊÈÚ ÇáåÏì</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÝÑÏ ÇáÌãíÚ ãÇÚÏÇ ÃäÇ!</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: áãÇÐÇ áã ÊÑÏí¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: áÃäí áã ÃÝåã ãÚäì ÇáåÏí</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: ÇáÅÓáÇã ØÈÚÇ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ÅÓáÇã ÇáÅÎæÇä æ áÇ ÇáÞÑÇÆäíä æ áÇ Èä áÇÏä æ áÇ ÇáÓáÝííä æáÇ ÇáÕæÝííä æ áÇ ÇáÔíÚÉ æáÇ ÇáÍäÇÈáÉ æ áÇ ÃÈä ÈÇÒ æ áÇ ÇáÃÒåÑ ÒãÇä Ãã ÇáÃÒåÑ ÇáÂä¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: ÅÓáÇã ÇáÓäÉ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ãÇ ÇáÃÒåÑ Óäå æ ÇÈä áÇÏä Óäå æ ãÎÊáÝíä Ýí ÝßÑåã ÊãÇãÇ ÝáÇ åã íæÇÝÞæå æ áÇ åæ íÈÇÑßåã</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ Åáì Ãí ÓáÇã ÊäÊãí ÇäÊì¿</span><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'"> </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: áÇ ÇÄãä ÈÇáÊÕäíÝÇÊ, æ áßäì ÃäÊãì Çáí ÇáÅÓáÇã ÇáÐí íÝåãå ÚÞáí ÍíË íÏÚæ ááÅíãÇä <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æ ÇáÑÍãÉ æ ÇáÚãá æ ÇáÕÏÞ æ ÅÚãÇá ÇáÚÞá æ ÇÓÊÎÏÇã ÇáãäØÞ, æ áÇ íÊÕÇÏã ãÚ ÇáÍÖÇÑÉ Ãæ ÇáÒãä, ÝÚáÇÞÊí ÈÑÈí ÚáÇÞÉ ãÈÇÔÑÉ æ ÎÇÕÉ áÇ ÊÍÊÇÌ ÅÚáÇäÇÊ æ áÇ æÓØÇÁ æ áÇ ÌãÇÚÇÊ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßÇä ÞÕÏí ÅÓáÇãäÇ æ ÎáÇÕ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ:íÚäì áæ ßäÊ íåæÏíÉ Ãæ ãÓíÍíÉ Ãæ ÈåÇÆíÉ Ãæ áÇÏíäíÉ ÝáÇ ÓáÇã æ áÇ ßáÇã Èá ÞØíÚÉ æ ÎÕÇã¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: ÃãÇ ÕÍíÍ Çäß ÓÇÝÑÉ æ ÃäÇ Çááí ÛáØÇäÉ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: æ ÅíÉ ÚáÇÞÉ ÇáÓÝæÑ ÈÓÄÇáí, ÇáãÝÑæÖ Ãä áÏíßí ãäØÞ æ ÍÌÉ ááÅÞäÇÚ ÝãÇ ÇáÏÇÚí áÊÛíÑ ÇáãæÖæÚ¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ ÃäÇÞÔß áíå ÅÐÇ ßäÊì ÃÕáÇ ßÇÝÑÉ æ ãÔ ÚÇãáå ÝÑæÖ Ïíäß æ ßÇÔÝÉ ÔÚÑß¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: æ ãä æßáß áÊßÝíÑ ÇáÎáÞ¿ Ýí ÈáÇÏí ÞÈá ÇáÓÈÚíäÇÊ Ýí Òãä ßÇä Ýíå ÃÒåÑ ÚÑíÞ ÅÓáÇã ãäÊÔÑ ÈÞÇáå ÇßÊÑ ãä ÃáÝ æ ÃÑÈÚãÇÆÉ Óäå æ áã íßä Ýíå ÊÛØíÉ ÔÚÑ ÛíÑ áÝÆÇÊ ËáÇË: ÝáÇÍÉ, ÎÇÏãÉ, ãÓäÉ...æ ÃäÇ áÇ ÇäÊãí áÃí ãä Êáß ÇáÝÆÇÊ æ áÇ ÇÚÑÝ Óæì ÇáÅÓáÇã ÈÃÑßÇäå ÇáÎãÓ æ ÃÍÇÝÙ ÚáíåÇ ÎÇÕÉ Ãäì ÃÊÓÇæì Ýí ÊäÝíÐåÇ ãÚ ÇáÑÌá ÝáÓÊ æÕãÉ Ãæ ÚÇÑ Ãæ ãÌÑÏ ÌÓÏ ßí ÃÎÝì äÝÓí Úä ÇáÚíæä...ÃäÇ ÇäÓÇäÉ ãäÍäì ÑÈì ÚÞá ÝßÑãäí Èå æ áã íÍØ ãä ÔÃäí ßí ÇÎÝí äÝÓí Ãæ ÃÚÇãá äÝÓí Úáì Ãäì ãÌÑÏ ÌÓÏ æ Åä ßÇä ÇáÐßÑ íËíÑå ÔÚÑí Ãæ æÌåí ÝÊáß ãÔßáÊå ÇáäÝÓíÉ æ æÌÈ Úáíå ÇáÚáÇÌ ãäåÇ ãÇÏÇã ÕÇÑ íÝßÑ ÈäÕÝå ÇáÃÓÝá ÝÞØ æ ÝÞÏ ÚÞáå.</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ:ÃäÊí ãÓÊÝÒÉ ÌÏÇ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: äÇÞÔíäí</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ ãÇÐÇ Úä ÍÏíË ÎÇáÏ ÇÈä ÏÑíß Úä ÇáÓíÏÉ ÚÇÆÔÉ Úä ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æ Óáã &quot; íÇ ÃÓãÇÁ Åä ÇáãÑÃÉ ÅÐÇ ÈáÛÊ ÇáãÍíÖ áã ÊÕáÍ Ãä íÑì ãäåÇ ÅáÇ åÐÇ æ ÐÇß&quot; æ ÃÔÇÑ Åáì æÌåÉ æ ßÝíå.</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>åÐÇ ãä ÃÍÇÏíË ÇáÂÍÇÏ æ áã íÑÏ Ýí ÇáÈÎÇÑí æ ÕÍíÍ ãÓáã Èá æÑÏ Ýí ÃÈæ ÏÇææÏ æ ãä ÇáËÇÈÊ Ýí ÃÈæ ÏÇææÏ Ãä ÎÇáÏ ÇÈä ÏÑíß áã íÚÇÕÑ ÇáÓíÏÉ ÚÇÆÔÉ ÃÓÇÓÇ ÝßíÝ íÊÍÏË ÚäåÇ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ ÇáÞÑÂä¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ßáÇã Çááå íÓÇÁ ÊÝÓíÑå æ ÊÃæíáå ÃÍíÇäÇ æ åæ ÍãÇá ÃæÌåÉ. åæ ÏÇÆãÇ ãÕÏÑ ÑÍãÉ æ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>äæÑ æáßä ÌãÇÚÇÊ ÇáÅÓáÇã ÇáÓíÇÓí ÚãáÊ Úáì ÊÔæíåå æ ÊÔæíå ÕæÑÉ ÇáãÓáãíä æ ÍÕÑÊ ÇáÏíä Ýí ãßÇÝÍÉ ÇáãÎÊáÝ æ ÇáãÑÃå!</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ ÂíÉ ÇáÎãÇÑ Ýí ÓæÑÉ ÇáäæÑ¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ÇÎÊáÝæÇ Ýí ÊÝÓíÑåÇ æ ÇáãÄÑÎíä ÇËÈÊæÇ Ãä ÛØÇÁ ÇáÔÚÑ ßÇä ãæÌæÏ ãä ÞÈá ÇáíåæÏíÉ ÝßÇä ÚÇÏÉ æ áíÓ ÚÈÇÏÉ æ ÌÇÁ ÇáÅÓáÇã áíÚÏá æÖÚ ßÇä ÞÇÆãÇ æ íÃãÑ ÇáäÓÇÁ ÈÅÓÏÇá ÇáÎãÇÑ -ÇáãæÌæÏ ÃÕáÇ -Úáì ÕÏæÑåã (ÌíæÈåä) ÝáÇ ÊÈÏæÇ ãßÔæÝÉ æ ÈÇáÊÇáí áã íÃÊ áíÃãÑ ÈÊÛØíÉ ÇáÔÚÑ æ åäÇß ÚÏÉ ÇÌÊåÇÏÇÊ ãäÔæÑÉ Ýí åÐÇ ÇáÓíÇÞ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ ãÇÐÇ Úä ÇáÔíÎ ÇáÞÑÖÇæí æ ÇáÛÒÇáí æ ßÊÈ ÇÈä ÊíãíÉ¿..ßáåã ÞÇáæÇ ÇáÍÌÇÈ ÝÑÖ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ßáåã ÈÔÑ ãÌÊåÏíä äÍÊÑãåã æ Åä ÇÎÊáÝÊ ãÚåã, ÝÇáÅÓáÇã íÓÚäÇ ÌãíÚÇ æ íÍßã Çááå Úáì ÇáÌãíÚ Ýí ÇáäåÇíÉ, æ Åä ßÇäæÇ ÇÌÊåÏæÇ æ æÕáæÇ áÐáß ÝÇÎÑíä ãËá ÇáÔíÎ ÇáÃÒåÑí ãÍãÏ ÚÈÏÉ ÇáÐí äÊÑÍã Úáíå áíæãäÇ åÐÇ æ ÇáÏßÊæÑ ÇáÃÒåÑí ãÕØÝì ÑÇÔÏ ÊæÕáæÇ áÚßÓ Ðáß æ Êáß ÇÌÊåÇÏÇÊ æ ÇáÃÕá ÇáÅÈÇÍÉ æ áíÓ ÇáÊÍÑíã ÝÇáÏíä íÓÑ áÇ ÚÓÑ æ ÇáÌæåÑ Ãåã ãä ÇáãÙåÑ </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: æ ãÇÐÇ Úä ÇáÓáÝ ÇáÕÇáÍ¿</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: åã ÃÈäÇÁ ÈíÆÊåã æ ÚÇÏÇÊåã æ ÊÞÇáíÏåã æ ÊÚáíãåã æ ËÞÇÝÊåã æ ßÇä ÈÚÖåã ÕÇáÍ áßä ßËíÑ ãäåã ØÇáÍ Ôæå ÕæÑÉ ÇáÅÓáÇã ÇáÓãÍ ÇáÈÓíØ æ áØÎåÇ ÈÏãÇÁ ÍÑæÈ æ ÃØãÇÚ ÓíÇÓíÉ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: ãÇÝíÔ ÝÇíÏÉ Ýíßã ÇäÊã ÚáãÇäííä</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ÇáÚáãÇäíÉ ãÔ ÔÊíãÉ æ áÇ ÊÚÇÑÖ Èíä ÇáÅÓáÇã æ ÇáÚáãÇäíÉ áÇä ÇáÚáãÇäíÉ ÊÝÕá ÇáÏæáÉ ÈÃÌåÒÊåÇ ÇáãÏäíÉ Úä ÇáÏíä áíÊÓÇæì ÌãíÚ ÇáãæÇØäæä ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÇäÊãÇÁÇÊåã ÇáÏíäíÉ æ áßäåÇ áÇ ÊÝÕá ÇáÏíä Úä ÇáãÌÊãÚ ÇáÈÔÑí áÃä ÇáÏíä ÌÒÁ ãä ÊßæíääÇ</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ:ÇáÚáãÇäíÉ ÊÖíÚ ÇáÏíä æ ÊÔíÚ ÇáÝÓÞ </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: æ åá ÇáÏíä ÖÚíÝÇ áÊÖíÚå ÃíÏáæÌíÉ¿ Ëã åá ÖÇÚ Ïíä ÇáÃÊÑÇß æ ÊÑßæÇ ÇáÅÓáÇã ÍíäãÇ ÊÍæáÊ ÇáÏæáÉ ááÍÏÇËÉ æ ÇáÚáãÇäíÉ¿ </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: ar"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: ar"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: ar"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: ar">ÃÑí ÎáØ ÎÈíË ãä ÇáÈÚÖ ãÇ Èíä ÇáÚáãÇäíÉ æÇááíÈÑÇáíÉ ãä ÌåÉ æÇáÅáÍÇÏ ãä ÌåÉ ÃÎÑì. ÇáÚáãÇäíÉ ÃÓáæÈ ÍíÇÉ æáÇ Êäåì Úä ÅÊÈÇÚ Ïíä ãÚíä¡ Èá ÊäÇÏí ÝÞØ ÈÃä íÊã ÝÕá ÇáÏíä Úä ÇáÓíÇÓÉ æÇáÏæáÉ¡ æÈÃä Êßæä ÇáÃÏíÇä åí ãÚÊäÞ ÔÎÕí Èíä ÇáÅäÓÇä æÑÈå ßãÇ åæ ÇáÍÇá Ýí ÇáåäÏ æãÇáíÒíÇ&hellip;</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: ar"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞÇáÊ: *****************************</span><span dir="ltr" lang="AR-AE" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: ar-ae; mso-bidi-font-family: 'arabic transparent'"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<font color="#000000"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÞáÊ: ÇáÅÓáÇã ÃãÑäÇ ÈÇáÌÏá ÈÇáÊí åí ÃÍÓä!</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<strong><span style="color: #00f"><span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae">ÃÌãÇáÇ áã íßä ÇáåÏÝ ãä ÇáÍæÇÑ ÑÝÖ ÇáÓáÇã æ áßä ÅíÖÇÍ Ãä ÇáÓáÇã áíÓ ÍßÑÇ Úáì ÝÆÉ ÈÚíäåÇ æ Ãä ãÝåæã ÇáåÏì ãØÇØ æ ÛíÑ æÇÖÍ, ßãÇ íæÍí ÈÇÓÊËäÇÁ ÇáÃÎÑ ÇáãÎÊáÝ ÚÞÇÆÏíÇ, áÐÇ ÝáÇ íÌÈ Ãä äÊÎÐ ãä ÇáÊÍíÉ ÔßáÇ ãä ÃÔßÇá ÇáÊãííÒ ÇáÚäÕÑí.</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">
<span lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></span></strong><span style="color: #00f"><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></span><span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span dir="rtl" lang="AR-AE" style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span dir="rtl" lang="AR-AE" style="font-family: 'arabic transparent'; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-language: ar-ae"><font color="#000000">áÈäì ÍÓä<o:p></o:p></font></span></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span style="mso-bidi-language: ar-ae"><a href="mailto:Lobna_hassan88@yahoo.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="3">Lobna_hassan88@yahoo.com</font></a><o:p></o:p></span></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt">
<span style="mso-bidi-language: ar-ae"><o:p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 18227

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الأحد ١٩ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[51291]

كل منقبة تعتقد أنها نموذج وأن ما تعرفه هو الاسلام

الأخت العزيزة / لبني حسن


أشكرك على هذا الموضوع الشيق الجميل ، الذي يتكرر كثيرا كل يوم وكل ساعة لأن النقاب أنتشر وصال وجال بين جميع فئات المجتمعات العربية ، حتي في الجاليات الاوروبية ، ومن الطبيعي جدا ان يحدث حوارات ومناقشات مثل ما حدث مع حضرتك ، ولكن هذا النوع من الحوار أنا أسميه بحوار بلا فائدة وحوار بلا جدوى ، وليس معنى أنى أقلل ما فعلتيه لا حقيقة الأمر أن هذا الحوار المحصلة النهائية له صفر مع هذه الشخصيات لأنهم وبكل بساطة وبلا ادنى تفكير يقومون بتكفير الأخر فهي لم تتفكر ولم تفكر ولم تتأخر لحظة فى اتهامك بالكفر على الرغم انها في بداية الحوار تتكلم عن الهدى وعن الاسلام ، فهى شربت وتشربت الاسلام الوهابي المبني على التدين الظاهري الشكلي الذي لا علاقة له باحترام الاخر وتقديره مهما كان دينة ومعتقده ، وهي تعتبر نفسها نموذج للمرأة الاسلامية ليس هذا فحسب وتعتبر كل سيدة لا تفعل مثلها كافرة سافرة ومكانها النار.

وأخيرا وحتى لا اطيل عليكى عندى سؤال بسيط جدا


في أحدى فقرات المقال قلت هذه العبارة  ((( قلت: كلام الله يساء تفسيره و تأويله أحيانا و هو حمال أوجهة.))))


هل فعلا تؤمنين أن القرآن الكريم حمال أوجه أريد وجهة نظر حضرتك وأتمنى أن اكون مخطئا ولم أهم ما تقولين لأن القرآن الكريم ليس حمال أوجه على الاطلاق


وأشكرك جدا


2   تعليق بواسطة   رمضان عبد الرحمن     في   الأحد ١٩ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[51292]

هذه المرشحه التي لا تماثل إلا ثقافة القطيع

كيف إلي المنقبة أو المنقبات عموما في بلاد التخلف العقلي أي منشأ النقاب كيف لهم وهم يوعدوا من الأموات أن يحترمنا الآخرين وهم لم يحترمنا أنفسهن بلباس هذه المرشحه التي لا تماثل إلا ثقافة القطيع


 


3   تعليق بواسطة   رمضان عبد الرحمن     في   الأحد ١٩ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[51297]

لا لتعمل مع المنقبات

أعتقد حتى تتخلص دول العالم من هذا الوباء المسمي النقاب ودون فرض غرامة أو تدخل في الدين لكي لا تتهم الدول التي لا ترغب في وجود المنقبات على أرضها أنه ليس هناك أسهل من هذا الحل وهو منع التعامل مع هؤلاء المنقبات منع توظيفهم في أي مجال عمل منع التحدث معهم في أي موضع وتعمل وسأل الأعلام في جميع الدول التي تريد أن تتخلص من هذا الوباء وأن تكون وسأل الأعلام جادة دون الخوض في الدين أو العقيدة وتعمل من أجل هدف وأحد وهو لا لتعمل مع المنقبات  هذا هو أفضل شيء


 


4   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٩ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[51300]

مساء الخير أستاذة لبنى حسن .

مساء الخير استاذة لبنى حسن ،وكل عام وحضرتك بخير ،


حوار جميل وجرىء ومطلوب من الآحرار من أمثالك فى مواجهة خفافيش الظلام ،الذين واللاتى يتمسحون بجلباب الدين ،وهو من افكارهم براء .


وبخصوص ما إستشهدت به (المُنقبة ) إياها من  آيات سورة النور ،أو سورة الأحزاب ، فلا يمت بالفهم الصحيح للقرآن بصلة ،ولا علاقة لهما بغطاء الرأس  من قريب ولا بعيد .،وبالفعل كما قال الأستاذ الكريم (حداد) فلقد إستشهدت بالآية الكريمة فى الموقف الخطأ .


-- وبخصوص مانثسب زورا وبهتانا للخليفة الراشد (على بن أبى طاب ) بأن القرآن حمال أوجه .. فهذا كذب عليه (اى على القرآن ،وعلى بن أبى طالب فى نفس الوقت ) ،--فالقرآن الكريم واضح بين ومقهوم بيسر وسهولة من او قراءة عند من يدخل عليه بقلب خالص وصاف وسليم ... ولقد قالوا قولتهم تلك (القرآن حمال أوجه) ،ليستخدموها فى الإستبداد السياسى ،والتشريعى ليُأطروا (للنسخ فى القرآن) ومحو تفعيل بعض آياته الكريمات ،مثل آيات التسامح والسلام بين المسلمين وغيرهم ،ونسخها أو محو تطبيقها تحت زعم تنفيذ آية (السيف) بسورة التوبة .. وبهذا إحتلوا وغزوا وتعدوا على بلاد العالم تحت حجة نشر الإسلام ...   المهم  أن عبارة (القرآن حمال أوجه ) غير حقيقية ،والقرآن لا ينحاز إلى أحد على خساب السلام والحق والعدل حتى لو كان نبياً من الأنبياء..


--وكل عام وحضرتك بخير ....ونرجو مواصلة كتاباتك القيمة ...


5   تعليق بواسطة   محمد عطية     في   الإثنين ٢٠ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[51306]

اوجزتى فأبلغتى

هنئياً على هذا الحوار الرائع الذ ناقش قضية من اخطر القضايا التى يمر بها مجتمعنا الاسلامى و الانسانى و هو انتشار التدين الظاهرى و من أمثلته هذا الرداء الغريب عن الثقافة المصرية و لا علاقة له بالدين و هو النقاب و كم من الجرائم ترتكب بأسم النقاب ناسين قول الله تعالى ( يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتفاكم ) و الخطاب عام لكل بنى البشر فكيف يتعارف الناس إذا أخفى كل واحد من وجه


اما بخصوص القرءان حمال أوجه رجاء أن تراجعى تلك العبارة كما اشار الاستاذ رضا عبد الرحمن و الاستاذ عثمان لأن القرءان له وجه واحد فقط لمن يتدبره


مع خالص تحياتى


6   تعليق بواسطة   لبنى حسن     في   الثلاثاء ٢١ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[51327]

اشكر جميع الاساتذه الذين شرفونى بالتعقيب

تقبلوا شكري و تقديري على المجهود المبذول في الموقع و على التنوير و تقديم الإسلام بصورة سمحة بسيطة بعيدة عن التعقيدات و الإرهاب الذي أصبح يقدم لنا على انه صحيح الإسلام حتى كره الناس المسلمين.
الأستاذ الفاضل رضا عبد الرحمن علىما قصدت بالقرآن حمال اوجهة هو أنى اعتقد أن من الممكن تفسير نفس الآية بأكثر من منظور فقد يختلف فهمنا مع مرور الزمان أو من حقبة تاريخية إلى أخرى و قد نستوعب أكثر من ما نفهم الان او نصحح بعض مفاهيمنا, أيضا هناك تفسيرات لنفس السور بها اختلاف و لكن بعضها أو ربما جميعها قد يبدوا لنا منطقي و هذا من رحمة ربنا علينا
الأستاذ الفاضل رمضان عبد الرحمن


قد يكون للاهتمام بالتعليم و الإعلام و الحوار دور أساسي و قد نحتاج لقوانين أيضا فالنقاب في النهاية نوع من التخفي و يشجع على الإخلال بالأمن
الاستاذ الفاضل محمد الحداد


أشكرك على المعلومة القيمة
الفاضل الدكتور عثمان محمد علي


الفضل في كتابة هذا المقال و كل مقالاتي الغير سياسية يعود لدعمك و تشجيعك المتواصل
الأستاذ الفاضل محمد عطية


اشكرك جدا على الشرح القيم


قصدت بالقرآن حمال اوجهة هو انى اعتقد ان من الممكن تفسير نفس الاية بأكثر من منظور و قد يختلف فهمنا مع مرور الزمان و هذا مجرد رأيي الشخصى و احساسى


 


 


أشكركم جميعا على استنارتكم و كل عام و أنتم بخير


7   تعليق بواسطة   farahat darwish     في   الخميس ٢٦ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87330]أشكركم جميعا و كل عام و أنتم بخير8   تعليق بواسطة   رضا عامر     في   الجمعة ٢٧ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87340]

النقاب في هذه الايام


أعتقد أن النقاب في أيامنا له خلفيات متعددة ومعقدة تقع بين مختلف الأطراف والمؤثرات أهمها استعراض هيمنة الذكر وعادة ما يعكس قلة أو انعدام الثقة في النفس فيطلبه من زوجته بحجة أنه من الشرع  ومثال ذلك أنك ترى امرأة في مطلع الخمسينات ترتدي النقاب لأول مرة وتقول انا اتنقبت وهو من ضمن ما حدفته علينا الوهابية والفعل حدف فصيح ب المناسبة.. مثل خروج الرجل إلى صلاة الجمعة مرتديا الجلباب الأبيض وكأنه رايح يجرب سرير واستبدال الو التليفونية بالسلام عليكم وشكرا بجزاكم الله خيرا ولا أرى فيهما بأسا ولكن اكيدا الو وشكرا كلمتان لا يغضبان الله تعالى.  ومن ذلك قولهم في وسائل التواصل الاجتماعي  اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وقولهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.  أخيرا اعتقد ان النقاش في بعض الأحيان ومع بعض الناس لا طائل منه ويعتبر كالحرث في البحر لأن العيب وصل إلى الشاسيه بلغة ميكانيكا السيارات أو إلى الهارد دسك بلغة الكمبيوتر وأؤكد للاستاذة الكاتبة أن السيدة الطرف الآخر في القصة عادت إلى منزلها أكثر اقتناعا بما هي فيه  وقد ترثي لحال محدثتها واصفة اياها بكل ما يقال عن القلوب التي أغلقت اقفالها والعقول التي سكنها الشيطان.          تحياتي واحترامي أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2010-01-14
مقالات منشورة : 5
اجمالي القراءات : 67,370
تعليقات له : 4
تعليقات عليه : 22
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt