بنام خداوند بخشندة مهربان:
اکنون مسلمانان چه می کنند و قرآن چه می گوید ؟

د . على ايزادى   في الأربعاء ١٠ - يونيو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً


بنام خداوند بخشندة مهربان

9 آذر ماه 1391

 

اکنون مسلمانان چه می کنند و قرآن چه می گوید ؟

 

عنايت به آن چه در دنياي امروز بر مسلمانان مخصوصاً در عراق و سوریه  مي گذرد كه دل هر مؤمني را واقعاً مي سوزاند،  بايد به اندازة‌ كافي برايمان هشدار دهنده باشد كه اختلافات مذهبي را تا آنجا كه مي توانيم از بين ببريم و اگر نمي توانيم آن را كُلاً كنار بگذاريم - كه واقعاً هم نمي توانيم -  لا اقل از اداي هر بياني يا انجام هر عملي كه باعث تشديد و احياء آن اعمال گذشته مان نسبت به یکدیگر مي شود جلوگيري كنيم .

قبل از اينكه اوضاع بدتر شود، شايد راه كارساز اين باشد كه مسلمانان صرفنظر از اينكه چه مذهبي دارند به قرآن كه مورد تأييد همه شان است مراجعه كنند و راه الهي را در گفتار و نوشتار و كردارشان انتخاب نمايند. يعني به عبارت قرآن توبه كنند ( بطرف خداي تنها برگردند)‌ كارهاي خود را اصلاح نمايند و طلب مغفرت كنند تا شايد مورد عفو قرارگيرند و گرفتاريها و عسرتشان كم شود. خداوند مي فرمايد:

 

” هركس كه از پيام من ( قرآن ) روی برگرداند، زندگيش تنگ شود و در روز قيامت نابينا محشورش سازيم. گويد اي صاحب من، چرا مرا نابينا محشور كردي و حال آن كه من بينا بودم؟ گويد همچنان كه تو آيات ما را فراموش كردي، امروز خود فراموش گشته اي.“طه (20 ): 124 الي 126

مي فرمايد:

” آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است كه دلهايشان در برابر ياد خدا و آن سخن حق كه نازل شده است ، خاشع شود؟ همانند آن مردمي نباشند كه پيش از اين كتابشان داديم و چون مدتي برآمد دلهايشان سخت شد و بسياري نافرمان شدند.“ الحديد (57): 16

 

آن سخن حق خدا كه نازل شده استچيست ؟ غير از قرآن است ؟ يقيناً نه.

به بينيم قرآن در مورد جلوگيري از پاره پاره كردن دين و فرقه فرقه شدن و همچنين در بارة حفظ وحدت،  چه مي فرمايد؟

"به يكتا پرستي روي به دين آور. فطرتي است كه خدا همه را بدان فطرت بيافريده است و در آفرينش خدا تغييري نيست و دين پاك و پايدار اين است ولي بيشتر مردم نمي دانند . به او باز گرديد و از او بترسيد و نماز بگزاريد و از مشركان مباشيد. از آنان مباشيد كه دين خود را پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند و هرفرقه اي به هر چه داشت دلخوش بود“ الروم (30): 30 الي 32

” تو را با آنها كه دين خويش پاره پاره كردند و دسته دسته شدند كاري نيست. كار آنها با خداست. و خدا آنها را به كارهائي كه مي كردند آگاه مي سازد.“ الانعام (6):159

 

خداوند كه مي فرمايد : و اَعتَصِمُوا بِحَبلِ اللّهِ جَميعًا وَ لا تَفَرّقُوا. . .(  همگی چنگ بریسمان خدا بیندازید و پراكنده مشويد . . . )  ريسمان خدا ، چیست ؟ این وسيلة هميشه موجود بين ما و خدا كه فرد فرد ما را می تواند به او مرتبط نگه دارد، چیست که همیشگی هم هست و  مرگ و ميري هم ندارد ؟

 جز قرآن چيز ديگري را سراغ داريم که دارای چنین خصوصیاتی باشد ؟ يقيناً نه.

آيا صلاح و خيرتمام مسلمانان جهان جز اين است كه امروز به قرآن كه تنها منبع مورد احترام همه شان است، متوسل شوند و باورهاي غير از آن را كه محتملاً درآن اختلاف دارند، براي خودشان نگه دارند و آنها را به رخ يكديگر با قلم يا با تيغ نكشند و دشمنان مشتركشان را خوشحال نسازند؟

توجه كنيد كه خداوند چگونه موضوع را برايمان به روشني بيان نموده، مي فرمايد با وجود داشتن اختلاف در چيزهائي باز هم متفرق نشويد. در قيامت خداوند همه را برايتان روشن مي كند: یعنی تا قیامت می توانید اختلاف داشته باشید ولی متفرق نشوید.

 

 ” بگو جز خدا صاحبي جويم ؟ او صاحب هرچيزي است و هركس تنها كيفر كارخويش را مي بيند. و كسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي كشد. سپس بازگشت همة شما به نزد صاحبتان است و او شما را به آن چيزهائي كه در آن اختلاف مي ورزيد آگاه مي كند.“ الانعام (6) :‌ 164

 

" از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به نزاغ بر مخیزید که ناتوان شوید و مهابت و قوت شما  برود صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است " انفال (8): 46

 

" همانند آن زن که رشته ای را که محکم بافته بود از هم گسست وقطعه قطعه کرد مباشید تا سوگندهای خود را وسیلة فریب  یکدیگر سازید بدین بهانهکه گروهی بیشتر از گروه دیگر است . خدا شما را بدان می آزماید و در روز قیامت چیزی را که در آن اختلاف می کردید برایتان بیان می کند " نحل (16) : 92

 

یعنی در بین مسلمانان می تواند اختلاف باشد تا قیانت هم باشد. ولی این  اختلاف نباید باعث تفرقه شود . در واقع خداوند می خواهد مسلمانان تساهل کنند و اختاف فهم های یکدیگر را که باعث دگر اندیشی ها نی می شسود قبول داشته باشند. قبول همین نکتۀ کوچگمیتواند 

اجمالي القراءات 8350
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
باب مقالات بالفارسي
مقالات لكتاب اهل القران بالفارسي:
more