02 2019

:

1 . : (  ٰ ٰ  ﴿٢٠﴾   ۖ   ﴿٢١﴾ ) .(    ٰ ﴿٢٢﴾ ) : (  ۖ   ۖ  ٰ  ۖ   ﴿٢٣﴾ )

2 .

3   : ( ٰ  ﴿٢٩﴾  ٰ  ﴿٣٠﴾   ۖ  ٰ  ۚ  ٰ  ۖ   ﴿٣١﴾   ۖ  ٰ  ۚ   ﴿٣٢﴾   ﴿٣٣﴾ 20 ) ( ٰ  ﴿٧﴾   ﴿٨﴾  ٰ  ﴿٩﴾   ۚ  ٰ  ۚ  ٰ  ﴿١٠﴾   ﴿١١﴾   ۖ  ٰ  ۚ   ﴿١٢﴾ ).

4 ( ) . :(  ٰ ﴿٩﴾  ٰ  ﴿١٠﴾  ) .

5 ( ) ( ) . :  ( ٰ ﴿١١﴾   ۖ   ﴿١٢﴾ ) .

6 : (   ٰ﴿١٧﴾  ٰ ٰ ﴿١٨﴾ ) . . . .

808