ϡ ( )
() :(11):

08 2020

() :(11):   

  ϡ ( )

: :

.

1 .

. . .

( ) . : (       ﴿: ١٥١﴾.

2 .

2 / 1   . : (   ٰ    ٰ ٰ  ﴿: ١٥﴾  ۖ   ۚ   ﴿١٦﴾ ):

2 / 1 / 1 : . . ( ) .   : (  ﴿٣٨﴾   ﴿٣٩﴾   ﴿٤٠﴾   ۚ   ﴿٤١﴾   ۚ   ﴿٤٢﴾   ﴿٤٣﴾   ﴿٤٤﴾   ﴿٤٥﴾   ﴿٤٦﴾   ﴿٤٧﴾ ) .

2 / 1 / 2 : .

2 / 1 / 3 : ( ) .

2 / 2 : .

2 / 2 / 1 : . :

2 / 2 / 1 / 1 : :  (   ٰ    ٰ ٰ  ﴿: ٣١﴾

2 / 2 / 1 / 2 : (   ٰ     ﴿: ١٥﴾﴿: ١٣﴾

2 / 2 / 2 : . :( ٰ    ٰ  ﴿: ٧﴾

2 / 2 / 3  : . : (   ٰ    ٰ ٰ ٰ  ﴿: ٤٣﴾

2 / 2 / 4 : :

2 / 2 / 4 / 1 : ( ٰ     ﴿: ٧٣﴾

2 / 2 / 4 / 2 : (   ٰ     ﴿: ٢٥﴾

2 / 2 / 4 / 3 : (    ﴿٥٧﴾   ۚ   ۚ   ﴿٥٨﴾   )

2 / 2 / 5 : . : :

 ( ٰ  ﴿٢٦﴾ ). .

2 / 2 / 6 :   ( ) :( / : ) . :

2 / 2 / 6 / 1 : (  ۚ ٰ  ﴿٦﴾  ٰ ٰ  ۖ   ﴿٧﴾ ). ( ) .

2 / 2 / 6 / 2 : (  ۖ   ﴿٦﴾   ﴿٧﴾  ٰ  ۖ   ﴿٨﴾   ۚ ٰ  ﴿٩﴾ ) ( ) .

2 / 2 / 7 : . :  (  ﴿٥١﴾   ﴿٥٢﴾ ). . ( ) . .

 2 / 2 / 8 : . . : (  ٰ    ٰ  ﴿: ٧٢﴾. . . . .

  :

 

 1 : (   ٰ    ٰ ٰ  ﴿: ١٥﴾  ۖ   ۚ   ﴿١٦﴾ ).   ( ) ( ) .

2 . . : ( ٰ ﴿١﴾  ٰ ﴿٢﴾  ٰ ﴿٣﴾  ٰ ﴿٤﴾ ).

3 ( ) . : (   ۖ  ٰ ٰ  ۚ   ۚ   ﴿٤٦﴾ ) .

:

1 ( ) . . .   . : ( ٰ ٰ  ﴿٦٦﴾   ﴿٦٧﴾ ). .

2    . (     ٰ   ٰ  ﴿: ٦٨﴾ . . .

3 .

3 / 1 : . : ( ٰ ﴿٩﴾  ٰ ﴿١٠﴾  ٰ ﴿١١﴾  ٰ ﴿١٢﴾  ٰ ﴿١٣﴾  ٰ ﴿١٤﴾   ﴿١٥﴾   ﴿١٦﴾   ﴿١٧﴾   ﴿١٨﴾   ۩ ﴿١٩﴾ )

3 / 2 : : ( ٰ ﴿٧﴾ )   . ɡ. :

3 / 2 / 1 : (       ﴿: ٥٦﴾

3 / 2 / 2  (        ﴿: ٦٦﴾

3 / 3 : .

3 / 3 / 1 : : (  ۖ   ﴿٧٣﴾   ﴿٧٤﴾   ﴿٧٥﴾ ).

3 / 3 / 2 :   .   :(  ٰ    ٰ ٰ  ﴿: ١٥﴾  ۖ   ۚ   ﴿١٦﴾ ).   

4 .

4 / 1 : :

4 / 1 / 1 : (  ﴿٨﴾   ﴿٩﴾   ﴿١٠﴾   ﴿١١﴾  ).

4 / 1 / 2 : (  ﴿٢٣﴾   ﴿٢٤﴾ ). .

4 / 1 / 3 :(   ﴿٥٢﴾  ), .

4 / 1 / 4 : (  ۖ   ۖ   ﴿٢٨﴾  ) . .

4 / 2 : . :

4 / 2 / 1 : (       ﴿: ١﴾

 4 / 2 / 2 : (     ٰ  ﴿: ٤٨﴾.

:

1 ( ) .

2 .  ( ) .

1093